FAQs Complain Problems

समाचार

न्यायिक समिति

न्याय सम्पादन

कानुनी सहजकर्ता : डिना हिम्डुङ्ग

सम्पर्क नं.: ९८०९२११३८५

२०७५ पौष मसान्त सम्मको न्यायिक गतिविधि :

१.न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरूको कुल सङ्ख्या : ६

२.मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएका मुद्दाहरूको सङ्ख्या :३