FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धमा

७६/७७ 05/19/2020 - 09:23

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धमा

७६/७७ 05/08/2020 - 08:12

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरीएको सूचना !

७६/७७ 04/29/2020 - 07:21

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरीएको सूचना !

७६/७७ 04/16/2020 - 14:58

बोलपत्र सूचना सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 09:52

विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 03/16/2020 - 12:01

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको निम्न सूचना अनुसार यस कार्यालयद्वारा आव्हान गरिएको बोलपत्र मिति २०७६/१२/०२ गते खोलिनु पर्नेमा मिति २०७६/१२/०३ गते खोलिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

७६/७७ 03/15/2020 - 19:36

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 02/14/2020 - 09:34

BID Document को सूचना संसोधन सगरिएको गरिएको सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 01/30/2020 - 17:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/15/2020 - 09:55

Pages