FAQs Complain Problems

समाचार :

न्यायिक समिति

न्याय सम्पादन

कानुनी सहजकर्ता : डिना हिम्डुङ्ग

सम्पर्क नं.: ९८०९२११३८५

आ.व .२०७५/७६ को न्यायिक गतिविधि :

१.न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरूको कुल सङ्ख्या : ४०

२.मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएका मुद्दाहरूको सङ्ख्या :१६

३.समाधान भएका विवादहरु: २६ (मौखिक उजुरीहरु समेत गरि )