FAQs Complain Problems

सूचना :

सुन्दर राक्सिराङ्ग

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

लाल पार्क, राक्सिराङ्ग ५

Read More

सूचना तथा समाचार

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
महिला दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा सूचना।
अनुदानको रासायनिक मल बिक्रिवितरणका मलकार्ड लागु गर्ने सम्बन्धमा ।
पि.पि.आर(बाख्राको हैजा) रोग विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकामा बसाईँ सरी आउनेलाई घर उपहार कार्यक्रम सम्बन्धी १५ दिने सूचना।
गोठ/खोर सुधार कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना।
वि.व्य.स. गठन सम्बन्धमा।
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।
गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना।
स्वास्थ्य आमा समुहले महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रबर्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाको लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
सेवा करारमा लिने सुचना ।
छुट भएका सम्भावित लाभग्राहिहरुले फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।
बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचिकृत हुन निवेदन फाराम भर्ने बारेको सूचना ।
कृषि विकाश कार्याक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

Pages

अध्यक्ष(ChairPerson)

राज कुमार मल्ल(Raj Kumar Malla)

९८५५०७७६०१(+9779855077601)

raksirang.rmc@gmail.com

उपाध्यक्ष(Vice-Chairperson)

बनस्तम थिङ(Banastam Thing)

९८५५०१६८३०(9855016830)

banastamthing@gmail.com

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(Cheif Executive Officer)

देब चन्द्र गर्तौला (Dev Chandra Gartaula)

९८५५०८८८६६(9855088866)

info@raksirangmun.gov.np

गुनासो सुनुवाई अधिकारी

गोविन्द अधिकारी(Govinda Adhakari)

९८५५०७६६४१(9855076641)

adhikarigovinda856@gmail.com

सूचना अधिकारी

रोमन पुडासौनी(Roman Pudasaini)

९८५५०७६६४०(9855076640)

raksirang.rmc@gmail.com

जानकारी (Information)

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
महिला दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा सूचना।
अनुदानको रासायनिक मल बिक्रिवितरणका मलकार्ड लागु गर्ने सम्बन्धमा ।
पि.पि.आर(बाख्राको हैजा) रोग विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकामा बसाईँ सरी आउनेलाई घर उपहार कार्यक्रम सम्बन्धी १५ दिने सूचना।
गोठ/खोर सुधार कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना।
वि.व्य.स. गठन सम्बन्धमा।
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।
गरिब परिवार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना।
स्वास्थ्य आमा समुहले महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रबर्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाको लागि प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
सेवा करारमा लिने सुचना ।
छुट भएका सम्भावित लाभग्राहिहरुले फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।
बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचिकृत हुन निवेदन फाराम भर्ने बारेको सूचना ।
कृषि विकाश कार्याक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

Pages