FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको राजपत्र भाग -०२ ७५/७६ 12/17/2018 - 08:52 PDF icon Raksirang Gaunpalika Rajpatra Vaag 2.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको राजपत्र भाग -०१ ७५/७६ 12/17/2018 - 08:47 PDF icon Raksirang Gaunpalika Rajpatra Vaag 1.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 07/12/2018 - 18:42 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 07/12/2018 - 18:40 PDF icon आर्थिक ऐन ,२०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 12:02 PDF icon १०. स्थानीय तह सहकारी ऐन , २०७४.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 12:01 PDF icon ९.शिक्षा ऐन २०७४.pdf
विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 12:00 PDF icon ८.विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको नियमावली, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:59 PDF icon ७. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको नियमावली , २०७४.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्वन्धी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:58 PDF icon ६. न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्वन्धी ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:56 PDF icon ५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf

Pages