FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लक डाउनको अवधिमा उद्योग, कृषि उपज लगाएत विकास निर्माण एवं सेवा संचालन मार्गदर्शन,२०७७ ७६/७७ 05/11/2020 - 13:20 PDF icon लक डाउनको अवधिमा उद्योग, कृषि उपज लगाएत विकास निर्माण एवं सेवा संचालन मार्गदर्शन,२०७७.pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/10/2020 - 07:28 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 12/31/2019 - 16:52 PDF icon गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका-२०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७६-७७ ७६/७७ 07/31/2019 - 18:48 PDF icon 21. बिनियोजन ऐन २०७६-७७, राक्सिराङ्ग.pdf
आर्थिक ऐन २०७६-७७ ७६/७७ 07/31/2019 - 18:47 PDF icon 20. आर्थिक ऐन २०७६-७७,राक्सिराङ्ग.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५ ७६/७७ 07/31/2019 - 18:43 PDF icon 19.शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
सिभिल कार्यको दररेट ७५/७६ 07/05/2019 - 12:39 PDF icon 18. सिभिल कार्यको दर रेट.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:13 PDF icon 17. गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि, २०७५.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको रोड, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट आदिमा अमानतबाट राजस्व संकल गर्ने कार्य योजना२०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:12 PDF icon 16.राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको अमानतबाट राजस्व संकल गर्ने कार्य योजना२०७५.pdf
आन्तरिक राजस्व (नदिजन्य पदार्थ ) संकलन तथा बिक्रि वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:11 PDF icon 15. आन्तरिक राजस्व (नदिजन्य पदार्थ ) संकलन तथा बिक्रि वितरण कार्यविधि २०७५.pdf

Pages