FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आयव्यय विवरण २०७५/०७६

७५/७६ 08/14/2019 - 10:44 PDF icon आय व्यय विवरण २०७५-७६.pdf

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको बजेट- २०७६/०७७

७६/७७ 08/02/2019 - 16:06 PDF icon राक्सिराङ्ग गा.पा. - बजेट २०७६-०७७.pdf

आ.व.२०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/02/2019 - 10:36 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७.pdf

संसोधित बजेट आ.व.२०७५/०७६

७५/७६ 02/07/2019 - 11:55 PDF icon संशोधित आय व्यय २०७५-७६.pdf, PDF icon संसोधित आयव्यय विवरण २०७५-७६.pdf, PDF icon संसोधित गाउँपालिका स्तरिय विकास कार्यक्रमहरु २०७५-७६.pdf, PDF icon संसोधित चालु खर्चको व्यय अनुमान २०७५-७६.pdf, PDF icon संसोधित प्रदेश सरकार ससर्त तर्फका कार्यक्रमहरु २०७५-७६.pdf, PDF icon संसोधित राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान २०७५-७६.pdf, PDF icon संसोधित वडा स्तरीय विकास कार्यकमहरु २०७५-७६.pdf

वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट( रातो किताब ) २०७५/०७६

७५/७६ 11/12/2018 - 17:05 PDF icon Redbook2075-076.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६

७५/७६ 07/20/2018 - 16:56 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७५-७६.pdf

क्रमागत खा.पा.आयोजनाहरु संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय

७४/७५ 07/12/2018 - 17:18 PDF icon निर्णय.pdf

बजेट २०७५/०७६

७५/७६ 07/08/2018 - 17:58 PDF icon १. आय व्यय विवरण २०७५-७६.pdf, PDF icon २.कार्य क्षेत्रगत व्यय अनुमान.pdf, PDF icon ३.चालु खर्चको व्यय अनुमान.pdf, PDF icon ४.पुँजीगत खर्चको व्यय अनुमान.pdf, PDF icon ५.राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान.pdf, PDF icon ६.वित्तीय व्यवस्था अनुमान.pdf, PDF icon गाउँपालिकास्तरका योजनाहरु २०७५।०७६.pdf, PDF icon नेपाल सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान २०७५-०७६.pdf, PDF icon वडास्तरीय योजनाहरु २०७५।०७६.pdf, PDF icon प्रदेश सरकार, ससर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रम.pdf

संसोधित बजेट २०७४/७५

७४/७५ 04/02/2018 - 14:27 PDF icon वजेट गापा.pdf

बजेट २०७४/७५

७४/७५ 03/30/2018 - 13:42 PDF icon राक्सिराङ्ग गाँउपालिकाको निति तथा बजेट २०७४.७५.pdf