FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रामकुमार पुडासैनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramkumarpudasaini@gmail.com ९८५५०८८८६६
शम्भु प्रसाद बर्तौला लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५५०६७३१४
राजेन्द्र भट्टराई अधिकृत सातौं ९८५५०७०००१
अन्जन हटुवाल सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सूचना प्रविधि anjanhatuwal@gmail.com, ito.raksirangmun@gmail.com ९८५५०७६६४०
रामइश्वर राय कृषि विकास संयोजक कृषि विकास ९८४४०३२६०६
रुपक सुबेदी इन्जिनियर प्राविधिक rupak.utech@gmail.com ९८५५०७६६४२
विजय कुमार कापरी स्वास्थ्य संयोजक ९८४४१८७४८४
निशिथ प्रसाद शर्मा ना.सु प्रशासन ९८५५०७०५४३
राम प्रसाद भट्टाराई ना.सु भण्डार , वडा सचिव - वडा नं.५ ९८४५०६६८४५
गिरिराज न्यौपाने ना.सु वडा सचिव (वडा नं.६ र ७) ९८४९६७०५४२
मदन बिमली ना.सु वडा सचिव (वडा नं.९) ९८५१२७६०००
निर्मल बम सव इन्जिनियर ९८४८२७५९११
दशरथ गुरागाईं खरिदार वडा सचिव (वडा नं.८) ९८४५९०३४६०
सत्येन्द्र आचार्य लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५५०६८५७०
चन्द्रलाल लामा लेखापाल वडा सचिव (वडा नं.३ र ४) ९८५५०६९५८९
देवेन्द्र बहादुर प्रधान लेखापाल योजना ९८४५०३२४५७
वरुण कुमार ठाकुर पशु विकास संयोजक पशु विकास ९८५५०३२१९५
जितेन्द्र गलान अ. सव इन्जीनियर ९८४५७१७५८७
झम्क ब. अर्याल अ. सव इन्जीनियर ९८६५२०४४६२
मुकुन्द कुमार शाह बैद्य आयुर्वेद ९८४५१६१५७५
रुपा लामा तामाङ्ग थिङ्ग ना.प.स्वा.प्र. पशु विकास ९८४५२०१९६७
नारायण सिंह लामा शिक्षा शाखा सहायक शिक्षा narayalama59@gmail.com ९८४५३२०४७३
डिना हिम्डूङ्ग कानुनी सहजकर्ता ९८०९२११३८५
पान ब.तितुंग अ. सव इन्जीनियर ९८४५०६७२९७
कमल कान्त घिमिरे मेसिन अपरेटर ९८४५२८८७३७
रेम्बो प्रजा का.स. ९८६९१६४९७१