FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कमल कान्त घिमिरे मेसिन अपरेटर ९८४५२८८७३७
रामइश्वर राय कृषि विकास संयोजक कृषि विकास ९८४४०३२६०६
मुक्तिनाथ निरौला ना.सु वडा सचिव (वडा नं.१ र २) 9841088909
गिरिराज न्यौपाने ना.सु वडा सचिव (वडा नं.६ र ७) ९८४९६७०५४२
मदन बिमली ना.सु वडा सचिव (वडा नं.९) ९८५१२७६०००
देवेन्द्र बहादुर प्रधान लेखापाल योजना ९८४५०३२४५७
त्रिलोक थापा लेखापाल आ.ले.प. ९८५५०७१६५५
वरुण कुमार ठाकुर पशु विकास संयोजक पशु विकास ९८५५०३२१९५
छठु शाह अ. सव इन्जीनियर प्राबिधिक ९८४५०३०९०९
रुपा लामा तामाङ्ग थिङ्ग ना.प.स्वा.प्र. पशु विकास ९८४५२०१९६७
डिना हिम्डूङ्ग कानुनी सहजकर्ता ९८०९२११३८५