FAQs Complain Problems

सूचना :

विद्यालय

सि.नं. नाम ठेगाना कक्षा संचालन प्रधानाध्यापक सम्पर्क नं. प्रकार
श्री प्राथमिक विद्यालय सिमलटार राक्सिराङ्ग-९, खैराङ्ग १-३ श्री मिठु लामिछाने ९७६१७१५७०१ सामुदायिक
श्री प्रजा कल्याण प्रा.वि. वाङराङ्ग राक्सिराङ्ग-६ १-५ श्री लडाय राय यादव ९७६१७१५७०२ सामुदायिक
श्री आधारभूत विद्यालय राक्सिराङ्ग-७, जुरेथुम १-८ श्री टिकाराम तामाङ ९७६१७१५७०३ सामुदायिक
श्री देवीथान प्राथमिक विद्यालय राक्सिराङ्ग-९, खैराङ्ग १-५ श्री दित बहादुर घलान ९७६१७१५७०४ सामुदायिक
श्री तेन्सुराङ्ग प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-९, खैराङ्ग १-३ श्री राम नारायण ढकाल ९७६१७१५७०५ सामुदायिक
श्री टिकेढुंगा प्रा.वि. राक्सिराङ्ग- ७ १-३ श्री सेतिमाया पाख्रिन ९७६१७१५७०६ सामुदायिक
श्री प्रा.वि., चरिमारा राक्सिराङ्ग-७ १-५ श्री चन्द्र बहादुर प्रजा ९७६१७१५७०७ सामुदायिक
श्री जनसेवा प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-८, देवीटार १-५ श्री पूजा स्याङतान ९७६१७१५७०८ सामुदायिक
श्री माध्यमिक विद्यालय राक्सिराङ्ग-८ १-१० श्री राम बहादुर राउत ९७६१७१५७०९ सामुदायिक
१० श्री कालीदेवी प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-९ १-५ श्री सिङ्गराम थोक्रा ९७६१७१५७१० सामुदायिक
११ श्री बागेश्वरी आधारभूत विद्यालय राक्सिराङ्ग-९ १-८ श्री योगेन्द्र प्रसाद जैसवाल ९७६१७१५७११ सामुदायिक
१२ श्री सातकन्या प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-७ १-५ श्री अनुराधा कुमारी चौधरी ९७६१७१५७१२ सामुदायिक
१३ श्री आधारभूत विद्यालय, दामराङ्ग राक्सिराङ्ग-७ १-८ श्री पान बहादुर प्रजा ९७६१७१५७१३ सामुदायिक
१४ श्री महाकाली प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-९ १-३ श्री सुरेश सिंह ९७६१७१५७१४ सामुदायिक
१५ श्री आधारभूत विद्यालय, ठुलोटोड्के राक्सिराङ्ग-८ १-८ श्री तिलक सिन्तान ९७६१७१५७१५ सामुदायिक
१६ श्री चेपाङ प्रगति प्राथमिक विद्यालय राक्सिराङ्ग-८ १-४ श्री करण प्रजा ९७६१७१५७१६ सामुदायिक
१७ श्री नवजीवन आ.वि. राक्सिराङ्ग-८ १-८ श्री नारायण महतो ९७६१७१५७१७ सामुदायिक
१८ श्री जनकल्याण प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-८ १-४ श्री बुद्धिमान तामाङ ९७६१७१५७१८ सामुदायिक
१९ श्री प्राथमिक विद्यालय, धुसाबगर राक्सिराङ्ग-८ १-५ श्री अवधेस प्रसाद कुशवाह ९७६१७१५७१९ सामुदायिक
२० श्री धिराङ्ग आधारभूत विद्यालय राक्सिराङ्ग-७ १-८ श्री श्याम कुमार चौधरी ९७६१७१५७२० सामुदायिक
२१ श्री बाराही प्राथमिक विद्यालय राक्सिराङ्ग-९ १-३ श्री आइत सिंह लामा ९७६१७१५७२१ सामुदायिक
२२ श्री जनज्योति प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-८ १-३ श्री बाबुलाल तामाङ ९७६१७१५७२२ सामुदायिक
२३ श्री कालिका मा.वि. राक्सिराङ्ग-९ १-१० श्री विश्व मुक्तान ९७६१७१५७२३ सामुदायिक
२४ श्री राष्ट्रिय मा.वि., सिलीङगे राक्सिराङ्ग-६ १-१० श्री लाल माया प्रजा ९७६१७१५७२४ सामुदायिक
२५ श्री प्रा.वि., लावती राक्सिराङ्ग-३ १-५ श्री अमिता मुक्तान ९७६१७१५७२५ सामुदायिक
२६ श्री प्रा.वि., केराबारी राक्सिराङ्ग-३ १-५ श्री टिकाराम अर्याल ९७६१७१५७२६ सामुदायिक
२७ श्री राष्ट्रिय प्रा.वि., झिल्किनी राक्सिराङ्ग-३ १-५ श्री रोहिन कुमार ओझा ९७६१७१५७२७ सामुदायिक
२८ श्री कालिका आ.वि. राक्सिराङ्ग-१ १-८ श्री मिथुन रुम्बा ९७६१७१५७२८ सामुदायिक
२९ श्री सुर्योदय मा.वि. राक्सिराङ्ग-३ १-१२ श्री सिताराम सुवेदी ९७६१७१५७२९ सामुदायिक
३० श्री प्रजा प्रगति आ.वि. राक्सिराङ्ग-२ १-८ श्री वीर बहादुर वाइबा ९७६१७१५७३० सामुदायिक
३१ श्री ठुलोभावर आ.वि. राक्सिराङ्ग-१ १-५ श्री नारायण प्रसाद पौडेल ९७६१७१५७३१ सामुदायिक
३२ श्री थुम्की प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-२ १-५ श्री लोकेन्द्र ब्लोन ९७६१७१५७३२ सामुदायिक
३३ श्री गोगना देवी प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-४ १-५ श्री प्रदिप कुमार घलान ९७६१७१५७३३ सामुदायिक
३४ श्री प्रजा जागृति मा.वि. राक्सिराङ्ग-५ १-८ श्री सुर्य बहादुर प्रजा ९७६१७१५७३४ सामुदायिक
३५ श्री आ.वि., देवीटार राक्सिराङ्ग-४ १-८ श्री दिनेश कुमार ब्लोन ९७६१७१५७३५ सामुदायिक
३६ श्री राष्ट्रिय प्रा.वि., लापुर राक्सिराङ्ग-४ १-४ श्री शुभ नारायण पाशवान ९७६१७१५७३६ सामुदायिक
३७ श्री भीमसेन प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-४ १-५ श्री राम प्रसाद साह ९७६१७१५७३७ सामुदायिक
३८ श्री कालिका मा.वि. राक्सिराङ्ग-४ १-१० श्री राजेश राय यादव ९७६१७१५७३८ सामुदायिक
३९ श्री सुनाचुरी प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-५ १-५ श्री घड्लाल स्याङतान ९७६१७१५७३९ सामुदायिक
४० श्री राष्ट्रिय प्रा.वि., पन्जनी राक्सिराङ्ग-४ १-५ श्री रत्न बहादुर मुक्तान ९७६१७१५७४० सामुदायिक
४१ श्री प्राथमिक विद्यालय, रानीवाङ्ग राक्सिराङ्ग-५ १-५ श्री राम विजय महतो ९७६१७१५७४१ सामुदायिक
४२ श्री प्रजा प्रगति प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-५ १-३ श्री मानप लाल मुक्तान ९७६१७१५७४२ सामुदायिक
४३ श्री विन्देश्वरी प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-४ १-३ श्री मातृका स्याङतान ९७६१७१५७४३ सामुदायिक
४४ श्री लोकप्रिय प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-५ १-५ श्री डीचा लामा ९७६१७१५७४४ सामुदायिक
४५ श्री जयसिन्ताल प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-४ १-४ श्री प्रसाद ब्लोन ९७६१७१५७४५ सामुदायिक
४६ बालजागृति प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-१ १-३ श्री सुष्मा भुजेल ९७६१७१५७४६ सामुदायिक
४७ श्री नवजीवन प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-५ १-३ श्री तुलसी बर्तौला ९७६१७१५७४७ सामुदायिक
४८ श्री भुमेश्वरी प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-१ १-४ श्री राजेन्द्र न्यौपाने ९७६१७१५७४८ सामुदायिक
४९ श्री विन्देश्वरी प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-१ १-५ श्री प्रेम बहादुर नेपाली ९७६१७१५७४९ सामुदायिक
५० श्री जनप्रिय प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-३ १-३ श्री बलराम साह ठकुरी ९७६१७१५७५० सामुदायिक
५१ श्री जनजागृति प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-४ १-३ श्री तेजमान स्याङतान ९७६१७१५७५१ सामुदायिक
५२ श्री जनजागृति प्रा.वि. राक्सिराङ्ग-२ १-३ श्री भिमलाल रुम्बा ९७६१७१५७५२ सामुदायिक
५३ श्री सनराइज बोर्डीङ स्कुल राक्सिराङ्ग-३ १-२ श्री काजीराम मुक्तान ९७६१७१५७५३ संस्थागत
५४ श्री बेथानी नमुना स्कुल राक्सिराङ्ग-९ १-२ श्री अभिषेक उप्रेती ९७६१७१५७५४ संस्थागत