FAQs Complain Problems

सूचना :

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
आ.व. २०७८/७९ को साउन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 08/21/2021 - 16:48 PDF icon 1.साउन.pdf, PDF icon 1.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को भदौ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 09/20/2021 - 11:52 PDF icon 2.भदौ.pdf, PDF icon 2.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 10/22/2021 - 12:54 PDF icon 3.असोज.pdf, PDF icon 3.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 11/20/2021 - 10:56 PDF icon 4.कार्तिक.pdf, PDF icon 4.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को मङ्सिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 12/19/2021 - 16:58 PDF icon 5.मङ्सिर.pdf, PDF icon 5.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को पुष महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 01/18/2022 - 17:59 PDF icon 6.पुष.pdf, PDF icon 6.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 02/17/2022 - 13:01 PDF icon 7.माघ.pdf, PDF icon 7.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को फागुन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 03/18/2022 - 11:02 PDF icon 8.फागुन.pdf, PDF icon 8.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 04/17/2022 - 19:04 PDF icon 9.चैत्र.pdf, PDF icon 9.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 05/20/2022 - 17:05 PDF icon 10.बैशाख.pdf, PDF icon 10.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को जेठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 06/19/2022 - 18:09 PDF icon 11.जेठ.pdf, PDF icon 11.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७८/७९ को असार महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ 07/21/2022 - 14:10 PDF icon 12.असार.pdf, PDF icon 12.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को साउन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 08/20/2022 - 17:29 PDF icon 1.साउन.pdf, PDF icon 2079-80-1.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को भदौ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 09/21/2022 - 17:30 PDF icon 2.भदौ.pdf, PDF icon 2079-80-2.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 10/23/2022 - 17:24 PDF icon 3.असोज.pdf, PDF icon 2079-80-3.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 11/21/2022 - 15:41 PDF icon 4.कार्तिक.pdf, PDF icon 2079-80-4.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को मङ्सिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 12/21/2022 - 11:13 PDF icon 5.मङ्सिर.pdf, PDF icon 2079-80-5.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को पुष महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 01/19/2023 - 16:09 PDF icon 6.पुष.pdf, PDF icon 2079-80-6.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 02/14/2023 - 19:44 PDF icon 7.माघ.pdf, PDF icon 2079-80-7.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को फागुन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 03/15/2023 - 10:47 PDF icon 8.Falgun .pdf, PDF icon 2079-80-8.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 04/16/2023 - 16:24 PDF icon SuTRA -1.pdf, PDF icon SuTRA .pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 05/19/2023 - 16:14 PDF icon SuTRA-1.pdf, PDF icon SuTRA .pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७९/८० को जेठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० 06/23/2023 - 15:50 PDF icon SuTRA -0.pdf, PDF icon SuTRA-1 .pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७९/८० को असार महिनाको मसिक प्रतिवेदन ७९/८० 07/18/2023 - 17:26 PDF icon SuTRA__ असार.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को श्रावण महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 08/18/2023 - 12:25 PDF icon shrawan.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को भाद्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 09/18/2023 - 12:25 PDF icon Bhadra.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को आश्विन महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 10/18/2023 - 12:25 PDF icon ashwin.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को कार्तिक महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 11/20/2023 - 00:00 PDF icon SuTRA__ income kartik.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०८०/०८१ को मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ 12/20/2023 - 10:49 PDF icon SuTRA__.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को पुस महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 01/24/2024 - 15:57 PDF icon SuTRA__ icome paush.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को माघ महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 02/14/2024 - 14:01 PDF icon magh.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को फागुन महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 04/19/2024 - 12:55 PDF icon falgun.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को चैत्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 04/19/2024 - 12:57 PDF icon chaitra.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को बैसाख महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 07/01/2024 - 16:45 PDF icon SuTRA__.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को जेष्ठ महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 07/01/2024 - 16:48 PDF icon sutra jestha.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/०८१ को असार महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ 07/23/2024 - 15:16 PDF icon SuTRA__असार.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन