FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा इमेल फोन नं. हाजिरी मिति
देब चन्द्र गर्तौला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख info@raksirangmun.gov.np ९८५५०८८८६६ २०७८/०४/२०
गोविन्द अधिकारी शाखा अधिकृत सामाजिक विकास pursu.ad@gmail.com ९८५५०७६६४१ २०७६/०८/२४
चुन नारायण श्रेष्ठ अधिकृत छैठौं योजना /राजस्व chunnarayan2014@gmail.com ९८५५०७६६४४/९८५५०७०४८३
अन्जन हटुवाल सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना, संचार तथा प्रविधि anjanhatuwal@gmail.com, ito.raksirangmun@gmail.com ९८५५०७६६४० २०७४/१२/०१
गोविन्द विश्वकर्मा रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम govinda.mkpr@gmail.com ९८५५०६७६१९ २०७५/११/२६
सत्येन्द्र आचार्य सहायक लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन acharyasatyen@gmail.com ९८५५०७६५७०
विजय कुमार कापरी स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा vijaykapri777@gmail.com ९८४४१८७४८४
निशिथ प्रसाद शर्मा ना.सु प्रशासन sharmahtd2022@gmail.com ९८५५०७०५४३ /९८५५०७६६०१
राम प्रसाद भट्टाराई अधिकृत छैठौं जिन्सी ९८४५०६६८४५
चन्द्रलाल लामा लेखापाल वडा सचिव वडा नं.१ lamachandra220@gmail.com ९८५५०६९५८९
पुनम कुमार रुम्बा सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं.६ र ८ pl3401719@gmail.com ९८४५३३९२९०
नवराज रिजाल कम्प्युटर अपरेटर योजना/राजस्व nawachange.world21@gmail.com ९८४५२८७६६०
पासाङ लामा बल प्राविधिक सहायक शिक्षा tamangpasang085@gmail.com ९८६११२२७२९
डिना हिम्डूङ्ग न्यायिक सहजकर्ता न्यायिक समिति himdungdina443@gmail.com ९८०९२११३८५
बिनोद पराजुली प्राविधिक सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम bnodprj42@gmail.com ९८४५६९२६२३
शान्तनु टिबडेवाल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा shantanu.tibrewal8@gmail.com ९८४५१६२९७८ २०७८/०६/१९
भावना कँडेल सहायक चौथौं वडा सचिव - वडा नं.३ bhabanakandel147@gmail.com ९८४५५३५१०३
झम्क ब. अर्याल अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.९ ९८४४३३४२८५
पान ब.तितुंग अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.५ ९८४५०६७२९७
शुभेच्छा ढकाल प्रा.स. पशुपन्छी विकास शाखा dhakalsubhechchha3@gmail.com ९८६५५०३८३१ २०७८/०७/१७
छठी प्रसाद साह तेली अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.७ ९८४२९५४९३३
आशिष शर्मा सव इन्जिनियर प्राविधिक- वडा नं.४ ९८४५४४०५०१
प्रेम ब.बल अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.२ ९८४५७२९८३१
टेक राज अवस्थी ना.प्रा.स. पशुपन्छि विकास शाखा/ वडा सचिव, वडा नं.७ awasthitekraj4@gmail.com ९८४८९९१५८८
प्रवेश सापकोटा खा.प.स.टे. जिन्सी शाखा prabeshsapkota34@gmail.com ९८५५०७६६४५ २०७७/०३/०१
रोशन कार्की अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.६ ९८४५०६४०९९
कृष्ण डुम्रे प्रा.स. कृषि विकास शाखा krishnadumre08@gmail.com ९८६०३५२८७९
मनोज प्रजा अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.८ ९८४५७८१५३९
धर्मराज वली अमिन भूमि व्यवस्थापन ९८४५६८८१३४
सरिता थापा फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण ९८४५५९८९८५
इन्द्र बहादुर जिरेल पशु सेवा प्राविधिक पशुपन्छी विकास शाखा/ वडा सचिव, वडा नं.४ र ५ sundarjirel1996@gmail.com ९८४४५५४३६४
सिङ्गराम मुक्तान फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण ९८४५६३८०२७
मान सिं घलान लघु उद्यम विकास सहयोगी मेड्पा ९८४५४५५१९०
बिमला प्रजा पोषण स्वयमसेवक पोषण bimala.shantifoundation@gmail.com ९८४१८५६२३०
सावित्री मुक्तान लघु उद्यम विकास सहयोगी मेड्पा ९८५५०१११२०

Pages