FAQs Complain Problems

समाचार :

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
देब चन्द्र गर्तौला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत dcgartaula@gmail.com ९८५५०८८८६६
राजेन्द्र भट्टराई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन rbhattarai2032@gmail.com ९८५५०७६६४६
चुन नारायण श्रेष्ठ अधिकृत छैठौं योजना /राजस्व chunnarayan2014@gmail.com ९८५५०७६६४४/९८५५०७०४८३
गोविन्द अधिकारी अधिकृत छैठौं सामाजिक विकास pursu.ad@gmail.com ९८५५०७६६४१
अन्जन हटुवाल सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सूचना प्रविधि suchanaadhikari@raksirangmun.gov.np, ito.raksirangmun@gmail.com, anjanhatuwal@gmail.com ९८५५०७६६४०
गोविन्द विश्वकर्मा रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम govinda.mkpr@gmail.com ९८५५०६७६१९
विजय कुमार कापरी स्वास्थ्य संयोजक ९८४४१८७४८४
निशिथ प्रसाद शर्मा ना.सु प्रशासन sharmahtd2022@gmail.com ९८५५०७०५४३ /९८५५०७६६०१
राम प्रसाद भट्टाराई ना.सु ९८४५०६६८४५
सत्येन्द्र आचार्य लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५५०७६५७०
चन्द्रलाल लामा लेखापाल वडा सचिव (वडा नं.३ र ४) ९८५५०६९५८९
पूजा अर्याल सहायक पाचौं सामाजिक विकास ९८६०५६६६७१
पुनम कुमार रुम्बा सहायक पाचौं वडा सचिव- वडा नं.६ र ७ ९८४५३३९२९०
सन्ध्या न्यौपाने सहायक पाचौं वडा सचिव- वडा नं.५ ९८५५०७८०००
नवराज रिजाल कम्प्युटर अपरेटर nawachange.world21@gmail.com ९८४५२८७६६०
पासाङ लामा बल प्राविधिक सहायक शिक्षा tamangpasang085@gmail.com ९८६११२२७२९
डिना हिम्डूङ्ग न्यायिक सहजकर्ता himdungdina443@gmail.com ९८०९२११३८५
मुकुन्द कुमार शाह बैद्य आयुर्वेद ९८४५१६१५७५
बिनोद पराजुली सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९८४५६९२६२३
नारायण सिंह लामा शिक्षा शाखा सहायक शिक्षा / जिन्सी narayalama59@gmail.com ९८४५३२०४७३
दशरथ गुरागाईं सहायक पाचौं वडा सचिव-वडा नं.८ ९८४५९०३४६०
ललित मान तामाङ सहायक चौथौं वडा सचिव - वडा नं.१ फोन नं. ९८४३०९१९१२
भावना कँडेल सहायक चौथौं वडा सचिव - वडा नं.९ ९८४५५३५१०३
झम्क ब. अर्याल अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.९ ९८४४३३४२८५
पान ब.तितुंग अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.५ ९८४५०६७२९७
नर बहादुर गाहा सव इन्जिनियर प्राविधिक- वडा नं.९ gahasameer69@gmail.com ९८४७२२३३७६९
आशिष शर्मा सव इन्जिनियर प्राविधिक- वडा नं.४ ९८४५४४०५०१
शान्तनु टिबडेवाल सव इन्जिनियर प्राविधिक- वडा नं.१ shantanu.tibrewal8@gmail.com ९८४५१६२९७८
गोमा पन्थी स.म.वि.नि. सामाजिक विकास शाखा gomapanthi97@gmail.com ९८६७१५३७२६
सुमी श्रेष्ठ अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.३ shresthasum827@gmail.com ९८४६२८९८२७
प्रेम ब.बल अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.२ ९८४५७२९८३१
छठी प्रसाद साह तेली अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.७ ९८४२९५४९३३
रोशन कार्की अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.६ ९८४५०६४०९९
मनोज प्रजा अ. सव इन्जीनियर प्राविधिक- वडा नं.८ ९८४५७८१५३९
लोकेन्द्र ओली ना.प.स्वा.प्रा. पशुपन्छि विकास शाखा olilokendra2054@gmail.com 9844124577

Pages