FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा इमेल फोन नं. हाजिरी मिति
देब चन्द्र गर्तौला (Dev Chandra Gartaula) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(Cheif Executive Officer) कार्यालय प्रमुख info@raksirangmun.gov.np ९८५५०८८८६६(9855088866) २०७८/०४/२०
गोविन्द अधिकारी(Govinda Adhakari) गुनासो सुनुवाई अधिकारी सामाजिक विकास adhikarigovinda856@gmail.com ९८५५०७६६४१(9855076641) २०७६/०८/२४
चुन नारायण श्रेष्ठ अधिकृत छैठौं(Officer sixth Level) योजना /राजस्व chunnarayan2014@gmail.com ९८५५०७६६४४/९८५५०७०४८३
गोविन्द विश्वकर्मा रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम govinda.mkpr@gmail.com ९८५५०६७६१९ २०७५/११/२६
सत्येन्द्र आचार्य सहायक लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन acharyasatyen@gmail.com ९८५५०७६५७०
विजय कुमार कापरी स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा vijaykapri777@gmail.com 9761715778
राम प्रसाद भट्टाराई अधिकृत छैठौं(Officer sixth Level) जिन्सी ९८४५०६६८४५
चन्द्रलाल लामा सहायक लेखा अधिकृत वडा सचिव वडा नं.१ lamachandra220@gmail.com ९८५५०६९५८९
पुनम कुमार रुम्बा सहायक पाचौं वडा सचिव, वडा नं.६ र ८ pl3401719@gmail.com ९८४५३३९२९०
पासाङ लामा बल प्राविधिक सहायक शिक्षा tamangpasang085@gmail.com 9861122729 २०७६/११/३०
नवराज रिजाल कम्प्युटर अपरेटर योजना/राजस्व nawachange.world21@gmail.com ९८४५२८७६६० २०७६/१२/११
शान्तनु टिबडेवाल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा shantanu.tibrewal8@gmail.com ९८४५१६२९७८ २०७८/०६/१९
डिना हिम्डूङ्ग न्यायिक सहजकर्ता न्यायिक समिति himdungdina443@gmail.com ९८०९२११३८५
आशिष शर्मा सव इन्जिनियर प्राविधिक- वडा नं.७ ९८४५४४०५०१ २०७८/६/२२
बिनोद पराजुली प्राविधिक सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम bnodprj42@gmail.com ९८४५६९२६२३
भावना कँडेल सहायक चौथौं वडा सचिव - वडा नं.३ bhabanakandel147@gmail.com ९८४५५३५१०३
झम्क ब. अर्याल अ. सव इन्जीनियर(Assistant Sub Engineer) प्राविधिक- वडा नं.९ ९८४४३३४२८५
पान ब.तितुंग अ. सव इन्जीनियर(Assistant Sub Engineer) प्राविधिक- वडा नं.५ ९८४५०६७२९७
टेक राज अवस्थी ना.प्रा.स. पशुपन्छि विकास शाखा/ वडा सचिव, वडा नं.७ awasthitekraj4@gmail.com ९८४८९९१५८८
पंकस थारु शिक्षा अधिकृत(Education Officer) शिक्षा pankastharu@gmail.com 9761715756 2080/09/24
प्रेम ब.बल अ. सव इन्जीनियर(Assistant Sub Engineer) प्राविधिक- वडा नं.२ ९८४५७२९८३१
प्रवेश सापकोटा खा.प.स.टे. जिन्सी शाखा prabeshsapkota34@gmail.com ९८५५०७६६४५ २०७७/०३/०१
कृष्ण डुम्रे प्रा.स. कृषि विकास शाखा krishnadumre08@gmail.com 9761715760
मनोज प्रजा अ. सव इन्जीनियर(Assistant Sub Engineer) प्राविधिक- वडा नं.८ ९८४५७८१५३९
धर्मराज वली अमिन भूमि व्यवस्थापन ९८४५६८८१३४
सरिता थापा फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण ९८४५५९८९८५
इन्द्र बहादुर जिरेल पशु सेवा प्राविधिक पशुपन्छी विकास शाखा/ वडा सचिव, वडा नं.४ र ५ sundarjirel1996@gmail.com ९८४४५५४३६४
सिङ्गराम मुक्तान फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण ९८४५६३८०२७
मान सिं घलान लघु उद्यम विकास सहयोगी मेड्पा ९८४५४५५१९०
बिमला प्रजा पोषण स्वयमसेवक पोषण bimala.shantifoundation@gmail.com ९८४१८५६२३०
सावित्री मुक्तान लघु उद्यम विकास सहयोगी मेड्पा ९८५५०१११२०
लोकेन्द्र ओली ना.प.स्वा.प्रा. पशुपन्छि विकास शाखा/ वडा सचिव, वडा नं.९ olilokendra2054@gmail.com ९८४४१२४५७७
गोमा पन्थी स.म.वि.नि. सामाजिक विकास शाखा gomapanthi97@gmail.com ९८६७१५३७२६
दिपक राम दयाल अ. सव इन्जीनियर(Assistant Sub Engineer) प्राविधिक ९८४२४२२८७२ २०७९/०८/२५
सुमी श्रेष्ठ अ. सव इन्जीनियर(Assistant Sub Engineer) प्राविधिक- वडा नं.३ shresthasumi827@gmail.com ९८४६२८९८२७

Pages