FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७७/७८ तेश्रो चौमासिक ७७/७८ Friday, September 23, 2022 - 17:42 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७७-७८ तेश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७७/७८ दोश्रो चौमासिक ७७/७८ Friday, September 23, 2022 - 17:36 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७७-७८ दोश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७७/७८ प्रथम चौमासिक ७७/७८ Monday, November 16, 2020 - 14:51 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७७-७८ प्रथम किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७६/७७ तेस्रो चौमासिक ७६/७७ Thursday, July 16, 2020 - 08:29 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७६-७७ तेश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७६/७७ दोस्रो चौमासिक ७६/७७ Saturday, March 14, 2020 - 08:28 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७६-७७ दोश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७६/७७ प्रथम चौमासिक ७६/७७ Sunday, November 17, 2019 - 08:25 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७६-७७ प्रथम किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७५/७६ तेस्रो चौमासिक ७५/७६ Wednesday, July 17, 2019 - 08:22 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७५-७६ तेश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७५/७६ दोश्रो चौमासिक ७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 08:20 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७५-७६ दोश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७५/७६ प्रथम चौमासिक ७५/७६ Saturday, November 17, 2018 - 13:35 PDF icon सा.सु. भत्ता २०७५-७६ प्रथम किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७४/७५ प्रथम चौमासिक ७४/७५ Monday, April 9, 2018 - 16:34 PDF icon सासु राक्सिराङ्गको प्रगति-१.pdf