FAQs Complain Problems

सूचना :

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आ.व २०८०/०८१ को माघ महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon magh.pdf
आ.व २०८०/०८१ को पुस महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon SuTRA__ icome paush.pdf
२०८०/०८१ को मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon SuTRA__.pdf
आ.व २०८०/०८१ को कार्तिक महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon SuTRA__ income kartik.pdf
आ.व २०८०/०८१ को आश्विन महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon ashwin.pdf
आ.व २०८०/०८१ को भाद्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon Bhadra.pdf
आ.व २०८०/०८१ को श्रावण महिनाको मासिक प्रतिवेदन ८०/८१ PDF icon shrawan.pdf
आ.व. ०७९/८० को असार महिनाको मसिक प्रतिवेदन ७९/८० PDF icon SuTRA__ असार.pdf
आ.व. २०७९/८० को जेठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon SuTRA -0.pdf, PDF icon SuTRA-1 .pdf
आ.व. २०७९/८० को बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon SuTRA-1.pdf, PDF icon SuTRA .pdf
आ.व. २०७९/८० को चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon SuTRA -1.pdf, PDF icon SuTRA .pdf
आ.व. २०७९/८० को फागुन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 8.Falgun .pdf, PDF icon 2079-80-8.pdf
आ.व. २०७९/८० को माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 7.माघ.pdf, PDF icon 2079-80-7.pdf
आ.व. २०७९/८० को पुष महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 6.पुष.pdf, PDF icon 2079-80-6.pdf
आ.व. २०७९/८० को मङ्सिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 5.मङ्सिर.pdf, PDF icon 2079-80-5.pdf
आ.व. २०७९/८० को कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 4.कार्तिक.pdf, PDF icon 2079-80-4.pdf
आ.व. २०७९/८० को असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 3.असोज.pdf, PDF icon 2079-80-3.pdf
आ.व. २०७९/८० को भदौ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 2.भदौ.pdf, PDF icon 2079-80-2.pdf
आ.व. २०७९/८० को साउन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७९/८० PDF icon 1.साउन.pdf, PDF icon 2079-80-1.pdf
आ.व. २०७८/७९ को असार महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 12.असार.pdf, PDF icon 12.pdf
आ.व. २०७८/७९ को जेठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 11.जेठ.pdf, PDF icon 11.pdf
आ.व. २०७८/७९ को बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 10.बैशाख.pdf, PDF icon 10.pdf
आ.व. २०७८/७९ को चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 9.चैत्र.pdf, PDF icon 9.pdf
आ.व. २०७८/७९ को फागुन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 8.फागुन.pdf, PDF icon 8.pdf
आ.व. २०७८/७९ को माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 7.माघ.pdf, PDF icon 7.pdf
आ.व. २०७८/७९ को पुष महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 6.पुष.pdf, PDF icon 6.pdf
आ.व. २०७८/७९ को मङ्सिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 5.मङ्सिर.pdf, PDF icon 5.pdf
आ.व. २०७८/७९ को कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 4.कार्तिक.pdf, PDF icon 4.pdf
आ.व. २०७८/७९ को असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 3.असोज.pdf, PDF icon 3.pdf
आ.व. २०७८/७९ को भदौ महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 2.भदौ.pdf, PDF icon 2.pdf
आ.व. २०७८/७९ को साउन महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७८/७९ PDF icon 1.साउन.pdf, PDF icon 1.pdf