FAQs Complain Problems

सूचना :

नमुना फारमहरु

शिर्षक दस्तावेज
prastawana ko DhaCha PDF icon eak tol Eak uthpadan.pdf
हस्तान्तरण फारम PDF icon Hastantaran04032024.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकामा बसाई सरी आउनेलाई घर उपहार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० को अनुसूचि-१ PDF icon ghar upahar_000002.pdf
आवेदनको फारम PDF icon आवेदनको फारम.pdf
माग फारम PDF icon माग फारम.pdf
विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवं कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धी फारम PDF icon प्रस्तावनाको नमुना.pdf
आमा बाबु विहिन बालबालिक संरक्षण कार्यक्रमको लागि निवेदन फारम PDF icon आमा बाबु विहिन निवेदन.pdf
कृषि अनुदान निवेदन फारम PDF icon krishi anudan nibedan.pdf
विशेष सापटि फर्म सञ्चयकोष PDF icon बिशेष सापटी फर्म सचयकोष
स्वास्थ्य बीमा फाराम PDF icon स्वास्थ्य बीमा आवेदन फाराम.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम (छाना फेर्ने कार्यक्रम) को फाराम PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम (छाना फेर्ने कार्यक्रम) को फाराम.pdf
महिला सहकारी वा समुहले स्थानीय तहमा पेश गर्ने प्रस्तावनाको नमुना PDF icon महिला सहकारी वा समुहले स्थानीय तहमा पेश गर्ने प्रस्तावनाको नमुना.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदन PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि दिने निवेदन .pdf PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि दिने निवेदन .pdf
उपभोक्ता समितिको नमुना विधान PDF icon उपभोक्ता समितिको विधानको नमुना.pdf
बिदा माग गर्ने फाराम (कर्मचारीको लागि) PDF icon बिदा माग फाराम.pdf
रोजगार सहायक पदको आवेदन फाराम तथा पाठ्यक्रम PDF icon रोजगार सहायक पदको आवेदन फाराम.pdf, PDF icon curriculum.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका,डाईलाईसिस गराईरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयमा दिने निवेदनको ढाँचा PDF icon मासिक विरामी भत्ताको लागि निवेदन फारम ढाँचा.pdf, PDF icon कार्यविधि.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा PDF icon बेरोजगार दर्ता निवेदन ढाँचा.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने निवेदनको ढाँचा PDF icon सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने निवेदनको ढाँचा.pdf
अपाङ्गता परिचय-पत्रको लागि निवेदन फाराम PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र निवेदन फाराम.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf
करार आवेदन फाराम PDF icon करार आबेदन फाराम.pdf
सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको नमुना फाराम PDF icon सम्बन्ध विच्छेद.pdf
बिवाह दर्ताको नमुना फाराम PDF icon विवाह दर्ता.pdf
मृत्यु दर्ताको नमुना फाराम PDF icon मुत्यु दर्ता.pdf
जन्म दर्ताको नमुना फाराम PDF icon जन्म दर्ता.pdf