FAQs Complain Problems

समाचार :

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 07/15/2020 - 20:04 PDF icon बेरोजगार दर्ता निवेदन ढाँचा.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 07/12/2020 - 16:06 PDF icon सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने निवेदनको ढाँचा.pdf
अपाङ्गता परिचय-पत्रको लागि निवेदन फाराम ७६/७७ 01/16/2020 - 15:43 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र निवेदन फाराम.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ७६/७७ 08/08/2019 - 10:45 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf
करार आवेदन फाराम ७५/७६ 10/31/2018 - 13:02 PDF icon करार आबेदन फाराम.pdf
सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको नमुना फाराम ७४/७५ 04/01/2018 - 13:26 PDF icon सम्बन्ध विच्छेद.pdf
बिवाह दर्ताको नमुना फाराम ७४/७५ 04/01/2018 - 13:17 PDF icon विवाह दर्ता.pdf
मृत्यु दर्ताको नमुना फाराम ७४/७५ 04/01/2018 - 13:16 PDF icon मुत्यु दर्ता.pdf
जन्म दर्ताको नमुना फाराम ७४/७५ 04/01/2018 - 13:15 PDF icon जन्म दर्ता.pdf