FAQs Complain Problems

आमा र बुवा दुवै नभएका बच्चाको जन्मदर्ता गर्न मिल्दछ ?

मिल्छ |

( व्यक्तिगत घटना दर्ता संग सम्बन्धित जवाफहरुको लागि : http://docr.gov.np/Home/FAQCivilReg )