FAQs Complain Problems

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन फाराम भराउने सम्बन्धि सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुलाई अनुरोध ! फारामको लागि : https://bit.ly/3hUeYE9

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: