FAQs Complain Problems

घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं

Read More

लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिऔं

Read More

सचेत रहौं, संयम रहौं

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

पदाधिकारी

अध्यक्ष
Phone:
९८५५०७७६०१ / ९८५५०६९४०५
उपाध्यक्ष
Phone:
९८५५०७७६०२ / ९८४५५९९५४१

कर्मचारी

जानकारी

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ| जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई र सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ| जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई र सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |

Pages

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ| जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई र सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटना दर्ताहरु घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ दर्ता गरौ र कानुनि मान्यता प्राप्त गरौ |