FAQs Complain Problems

सूचना :

वडा नं. १

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. १ :-

वडा अध्यक्ष
बाबी राम मुक्तान
९८४५८८४९७९

वडा सचिव-9761715771
चन्द्र लाल लामा
९८५५०६९५८९

वडा सदस्य
भिम बहादुर मुक्तान
९८४५६५९७२७

वडा सदस्य
पूर्ण बहादुर मुक्तान
९८४११९६३१६

महिला वडा सदस्य
आसा माया थिङ
९८४५७३२८१२

दलित महिला वडा सदस्य
सुमित्रा वि.क.
९८२१८९६९३३

कार्यालय सहयोगी
श्याम लाल रुम्बा
९८४५८१८४१६

समावेश गा.वि.स.
साविक सरिखेत गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९
कार्यालय रहेको स्थान
विरालिटार

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
३६७०
Ward Contact Number: 
9761715771, ९८४५८८४९७९