FAQs Complain Problems

सूचना :

वडा नं. १

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. १ :-

वडा अध्यक्ष
बाबी राम मुक्तान
९८४५८८४९७९

वडा सचिव
ललित मान तामाङ
९८४३०९१९१२

वडा सदस्य
भिम बहादुर मुक्तान
९८४५६५९७२७

वडा सदस्य
पूर्ण बहादुर मुक्तान
९८४११९६३१६

महिला वडा सदस्य
आसा माया थिङ
९८४५७३२८१२

दलित महिला वडा सदस्य
सुमित्रा वि.क.
९८२१८९६९३३

कार्यालय सहयोगी
श्याम लाल रुम्बा
९८४५८१८४१६

समावेश गा.वि.स.
साविक सरिखेत गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९
कार्यालय रहेको स्थान
विरालिटार

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
३६७०
Ward Contact Number: 
९८४५८८४९७९