FAQs Complain Problems

सूचना :

वडा नं. २

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. २ :- 

समावेश गा.वि.स. : साविक सरिखेत गा.वि.स. वडा नं. ६ र ७

वडा अध्यक्ष : बुद्ध राम मुक्तान, ९८६०३८१७९२

वडा सचिव : (9761715772) अशोक विष्ट, ९८०६४७६१११, ९७४२५४३६३६

वडा सदस्य : अर्जुन थिङ, ९८४५५३४९७३

वडा सदस्य : प्रदिप मुक्तान, ९८४५९०४२७५

महिला वडा सदस्य : सारस थिङ, ९८४५७०५२०८

दलित महिला सदस्य : सुजता दमाई, ९८६३८७५५०७

कार्यालय सहयोगी : बुद्दीराम वाइबा, ९८४८००४३३३

कार्यालय रहेको स्थान : कुँडुले

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
२८१९
Ward Contact Number: 
9761715772, ९८४५२३५५९२