FAQs Complain Problems

वडा नं ३

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. ३ :- 

वडा अध्यक्ष : बाबुलाल स्याङ्गतान (फोन नं ९८४५५८८३०१)

वडा सचिव : चन्द्रलाल लामा (फोन नं. ९८५५०६९५८९)

वडा सदस्य : केदार सुवेदी (फोन नं. ९८४५०७७४७१ )

दलित महिला वडा सदस्य : सुनिता नेपाली (फोन नं. ९८४५७२९४४३)

कार्यालय सहायक :

कार्यालय रहेको स्थान :

 

२०७४/७५ को सम्पन्न तथा चालु योजनाहरुको विवरणका लागि .PDF फाइल डाउनलोड गर्नुहोस |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Ward Contact Number: 
९८५५०७६६०३