FAQs Complain Problems

वडा नं ४

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. ४:- 

वडा अध्यक्ष : संजय कोइराला (फोन नं. ९८५५०७१०२५)

वडा सचिव : चन्द्रलाल लामा (फोन नं. ९८५५०६९५८९)

वडा सदस्य : कर्ण बहादुर बल (फोन नं. )

वडा सदस्य : राजेन्द्र बल  (फोन नं. )

महिला वडा सदस्य : सुनमाया ब्लोन (फोन नं. ९८१५७०२३१९)

दलित महिला वडा सदस्य : चनमती सुनार  (फोन नं. )

कार्यालय सहायक : मदन मुक्तान (९८४५२९७६७५)

कार्यालय रहेको स्थान :

२०७४/७५ को सम्पन्न तथा चालु योजनाहरुको विवरणका लागि .PDF फाइल डाउनलोड गर्नुहोस |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Ward Contact Number: 
९८५५०७६६०४