FAQs Complain Problems

सूचना :

वडा नं ४

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. ४:- 

समावेश गा.वि.स. : साविक राक्सिराङ्ग गा.वि.स. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७

वडा अध्यक्ष : संजय कोइराला, ९८५५०७१०२५

वडा सचिव : (9761715774) इन्द्र बहादुर जिरेल, ९८४४५५४३६४

वडा सदस्य : मदन स्याङ्गतान, ९८४५६२७०२४

वडा सदस्य :  राम शरण मुक्तान, ९८४५३००१७४

महिला वडा सदस्य : सिता थिङ, ९८४५७९३१६८

दलित महिला वडा सदस्य : सजिना मुक्तान नेपाली, ९८२११८९३८१

कार्यालय सहायक : मदन मुक्तान, ९८४५२९७६७५

कार्यालय रहेको स्थान : राक्सिराङ्ग

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Ward Contact Number: 
9761715774, ९८५५०७१०२५