FAQs Complain Problems

सूचना :

वडा नं ५

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. ५ :- 

समावेश गा.वि.स. : साविक राक्सिराङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९

वडा अध्यक्ष : हरि बहादुर प्रजा, ९८५५०७६९४८

वडा सचिव : (9761715775)  इन्द्र बहादुर जिरेल, ९८४४५५४३६४

वडा सदस्य : विराजमान प्रजा, ९८६०३१४६५०

वडा सदस्य : विसन कुमार प्रजा, ९८४५१७५६६७

महिला वडा सदस्य : मिठु माया प्रजा, ९८६२५३९५६०

दलित महिला वडा सदस्य : शुसिला सुनार, ९८६४२६७७६८

कार्यालय सहायक : तिर्थ मुक्तान, ९८४५७१५४४८

कार्यालय रहेको स्थान : चैनपुर

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
३४५३
Ward Contact Number: 
9761715775, ९८५५०७६९४८