FAQs Complain Problems

सूचना :

वडा नं ९

राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, वडा नं. ९ :- 

समावेश गाविस. : साविक खैराङ्ग गा.वि.स. वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९

वडा अध्यक्ष : रामकुमार वाल्वा थिङ्ग, फोन नं ९८५५०६२४६८

वडा सचिव : (9761715759) लोकेन्द्र ओली, ९८४४१२४५७७

वडा सदस्य : जनक बहादुर सारु मगर, ९८४५८६३२५३

वडा सदस्य : शुक्र बहादुर प्रजा, ९८४५७७६८९३

महिला वडा सदस्य : शान्ता कुमारी अर्याल, ९८६२५८०३५७

दलित महिला वडा सदस्य : चमेली माया सुनार, ९८४०५०९८१३

कार्यालय सहयोगी : प्रदिप कुमार थिङ्ग

कार्यालय रहेको स्थान : डन्टार

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Population: 
३६३४
Ward Contact Number: 
9761715759, ९८५५०६२४६८