FAQs Complain Problems

सूचना :

आज मिति २०८० चैत्र १४ गते राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कार्यालयले एस.ई.ई(S.E.E) परिक्षा दिन उपस्थीत भएका सम्पुर्ण परिक्षार्थीहरुलाई खाद्यान वितरण गरियो, साथैँ परिक्षा केन्द्र अनुगमनको केहि झलकहरु।