FAQs Complain Problems

सूचना :

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाद्वारा मकैबालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा १५ थान मिनिटिलर तथा रैथाने बालि प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत २५% अनुदानमा ८ थान कम्बाइन मिल वितरण गरिएका केहि झलकहरु।