FAQs Complain Problems

सूचना :

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको सहायक चौथौं पदमा कार्यरत श्री भावना कँडेल ज्यूको हेटौंडा उपमहानगरपालिका सरुवा भएकोले उहाँको उज्वल भविषको कामना गर्दौ यस गाउँपालिकावाट विदाई गरियो।