FAQs Complain Problems

सूचना :

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ को नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट सम्बन्धमा गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएका गैरसरकारी संघ-सस्थाहरुबीच समन्वय बैठकका केहि झलकहरु।