FAQs Complain Problems

समाचार :

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

आवेदन दस्तुर बुझाउनका लागि :

Bank Name: Bank of kathmandu ltd, Raksirang Branch.
A/C Name : Raksirang GA PA SANCHIT KOSH KHATA GA-1-1
A/C number: 018700000182524

आवेदन पेश गर्नका लागि:

info@raksirangmun.gov.np
 

आर्थिक वर्ष: