FAQs Complain Problems

सूचना :

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना

बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि ।

यस कार्यालयले मिति २०७७/०४/२६ गते आव्हान गरेको " RAK/ROAD/NCB-2/2077-078 Construction of Chainpur-Botbari-Parewabhir-Ratuwa Road Ch 2+200 to 2+800(Parewabhir Section) "

बोलपत्र समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीको (https://bolpatra.gov.np/egp) प्राविधिक समस्याका कारण प्रभावित रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: