FAQs Complain Problems

समाचार :

पहिलो प्राथमिकतामा समावेश भएका व्यक्तिहरु मध्ये कोभिड-१९ विरुद्धको खोप (कोभीशिल्ड) को पहिलो मात्रा लिएका व्यक्तिहरुलाई दोश्रो मात्रा खोप लिने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: