FAQs Complain Problems

सूचना :

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/03/2021 - 13:35 PDF icon Jestha nagarik.. karyabidi.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विद्यालय प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 10/15/2020 - 08:29 PDF icon राक्सिराङ्ग गाउँपालिका सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७.pdf
खरको छानो प्रतिस्थापन गने कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/15/2020 - 08:26 PDF icon खरको छानो प्रतिस्थापन गने कार्यविधि, २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/15/2020 - 08:15 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 09/28/2020 - 10:55 PDF icon कोभिड-१९-रोकथाम-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७६.pdf
आ.व. २०७७-०७८ को बार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 07/15/2020 - 15:45 PDF icon Budget Implementing Guideline 2077-078.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ 06/25/2020 - 12:31 PDF icon बिनियोजन ऐन-२०७७-०७८.pdf
अर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ 06/25/2020 - 12:30 PDF icon अर्थिक ऐन २०७७-७८.pdf
लक डाउनको अवधिमा उद्योग, कृषि उपज लगाएत विकास निर्माण एवं सेवा संचालन मार्गदर्शन,२०७७ ७६/७७ 05/11/2020 - 13:20 PDF icon लक डाउनको अवधिमा उद्योग, कृषि उपज लगाएत विकास निर्माण एवं सेवा संचालन मार्गदर्शन,२०७७.pdf
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/10/2020 - 07:28 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 12/31/2019 - 16:52 PDF icon गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका-२०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७६-७७ ७६/७७ 07/31/2019 - 18:48 PDF icon 21. बिनियोजन ऐन २०७६-७७, राक्सिराङ्ग.pdf
आर्थिक ऐन २०७६-७७ ७६/७७ 07/31/2019 - 18:47 PDF icon 20. आर्थिक ऐन २०७६-७७,राक्सिराङ्ग.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५ ७६/७७ 07/31/2019 - 18:43 PDF icon 19.शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
सिभिल कार्यको दररेट ७५/७६ 07/05/2019 - 12:39 PDF icon 18. सिभिल कार्यको दर रेट.pdf
गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:13 PDF icon 17. गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यविधि, २०७५.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको रोड, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट आदिमा अमानतबाट राजस्व संकल गर्ने कार्य योजना२०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:12 PDF icon 16.राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको अमानतबाट राजस्व संकल गर्ने कार्य योजना२०७५.pdf
आन्तरिक राजस्व (नदिजन्य पदार्थ ) संकलन तथा बिक्रि वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:11 PDF icon 15. आन्तरिक राजस्व (नदिजन्य पदार्थ ) संकलन तथा बिक्रि वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:10 PDF icon 14. गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, अध्ययन भ्रमण, पदाधिकारी, तथा कर्मचारी इन्धन, टेलिफोन खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:09 PDF icon 13. तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला..... खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
गैर सरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:08 PDF icon 12. गैर सरकारी संस्था समन्वय सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
बिनियोजन (संसोधित ) ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:07 PDF icon 11.बिनियोजन (संसोधित ) ऐन, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्रवितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:06 PDF icon 10.अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्रवितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
विद्यालय लेखा परिक्षण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:06 PDF icon 9.विद्यालय लेखा परिक्षण कार्यविधि २०७५.pdf
गाउपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:05 PDF icon 8. गाउपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:04 PDF icon 7. अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७५.pdf
स्वास्थ तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:03 PDF icon 6. स्वास्थ तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:03 PDF icon 5. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
राक्सिराङ्ग गाउपालिकाको उद्योग व्यवसाय दर्ता नविकरण संचालन र नियमन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:02 PDF icon 4. उद्योग व्यवसाय सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कर तथा गैर कर उठाउने सम्बन्धि ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 13:00 PDF icon 3. कर तथा गैर कर उठाउने सम्बन्धि ऐन, २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/02/2019 - 12:59 PDF icon 2. एफ.एम रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 07/02/2019 - 12:58 PDF icon 1. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको राजपत्र भाग -०२ ७५/७६ 12/17/2018 - 08:52 PDF icon Raksirang Gaunpalika Rajpatra Vaag 2.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको राजपत्र भाग -०१ ७५/७६ 12/17/2018 - 08:47 PDF icon Raksirang Gaunpalika Rajpatra Vaag 1.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 07/12/2018 - 18:42 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 07/12/2018 - 18:40 PDF icon आर्थिक ऐन ,२०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 12:02 PDF icon १०. स्थानीय तह सहकारी ऐन , २०७४.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 12:01 PDF icon ९.शिक्षा ऐन २०७४.pdf
विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 12:00 PDF icon ८.विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको नियमावली, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:59 PDF icon ७. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको नियमावली , २०७४.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्वन्धी ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:58 PDF icon ६. न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्वन्धी ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:56 PDF icon ५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:55 PDF icon ४. कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:55 PDF icon ३.स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
संसोधित बिनियोजन विधेयक, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:54 PDF icon २.स‌‌‌‌शोधित बिनियोजन विधेयक ,२०७४.pdf
संशोधित आर्थिक विधेयक, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:52 PDF icon १. संशोधित आर्थिक विधेयक ,२०७४.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:37 PDF icon ११. राक्सिराङ्ग राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:36 PDF icon १०. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४_नयां.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:35 PDF icon ९. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:34 PDF icon ८.उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:31 PDF icon ७. राक्सिराङ्ग गाउँपालिका गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:29 PDF icon ६.राक्सिराङ्ग गाउँपालिका टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि,२०७४.pdf
निर्णय वा अादेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:28 PDF icon ५. राक्सिराङ्ग गाउँपालिका निर्णय वा अादेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
पदाधिकारीहरूको अाचार संहिता २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:27 PDF icon ४.राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको अाचार संहिता २०७४.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:25 PDF icon ३. राक्सिराङ्ग गाउँपालिका बैठक संचालन कार्यविधि,२०७४.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:24 PDF icon २.राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
कार्य बिभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/25/2018 - 11:21 PDF icon १. राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको(कार्य विभाजन ) नियमावली २०७४.pdf