FAQs Complain Problems

सूचना :

सार्वजनिक खरिद

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना

बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि ।

यस कार्यालयले मिति २०७७/०४/२६ गते आव्हान गरेको " RAK/ROAD/NCB-2/2077-078 Construction of Chainpur-Botbari-Parewabhir-Ratuwa Road Ch 2+200 to 2+800(Parewabhir Section) "

दस्तावेज: 

Pages