FAQs Complain Problems

सुन्दर राक्सिराङ्ग

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

लाल पार्क, राक्सिराङ्ग ५

Read More

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आह्वानको सूचना
महिला उद्यमीहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
नविकरण छुट भएको लाभग्राहीको विवरण सम्बन्धमा
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
प्रि-डिप्लोमा तह २४ महिने महिने औद्यगिक प्रशिक्षक तालिम(Apprenticeship) कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
कृषि विकास कार्यक्रमहरुमा सहभागिहुन प्रस्ताव अह्वानको सूचना
सूचना अद्यावधिब सम्बन्धमा
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा
प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना
विद्यार्थि भर्ना सम्बन्धि सूचना
सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना
अनुदानको मल बिक्रेता इजाजत पत्र नविकरण तथा नयाँ बिक्रेता नियुक्ति सम्बन्धमा
स्वमुल्याङ्कन भरी पठाउने सम्बन्धमा

Pages

अध्यक्ष(ChairPerson)

राज कुमार मल्ल(Raj Kumar Malla)

९८५५०७७६०१(+9779855077601)

raksirang.rmc@gmail.com

उपाध्यक्ष(Vice-Chairperson)

बनस्तम थिङ(Banastam Thing)

९८५५०७७६०२(9855077602)

banastamthing@gmail.com

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(Cheif Executive Officer)

देब चन्द्र गर्तौला (Dev Chandra Gartaula)

९८५५०८८८६६(9855088866)

info@raksirangmun.gov.np

जानकारी (Information)

बोलपत्र आह्वानको सूचना
महिला उद्यमीहरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
नविकरण छुट भएको लाभग्राहीको विवरण सम्बन्धमा
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना
प्रि-डिप्लोमा तह २४ महिने महिने औद्यगिक प्रशिक्षक तालिम(Apprenticeship) कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
कृषि विकास कार्यक्रमहरुमा सहभागिहुन प्रस्ताव अह्वानको सूचना
सूचना अद्यावधिब सम्बन्धमा
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा
प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना
विद्यार्थि भर्ना सम्बन्धि सूचना
सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना
अनुदानको मल बिक्रेता इजाजत पत्र नविकरण तथा नयाँ बिक्रेता नियुक्ति सम्बन्धमा
स्वमुल्याङ्कन भरी पठाउने सम्बन्धमा

Pages

नाम दस्तावेज
हेभी इक्युपमेन्ट संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ PDF icon हेभी इक्युपमेन्ट संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को दररेट तथा दर विश्लेषण, २०७९ PDF icon राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-८० को दररेट तथा दर विश्लेषण .pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आ.व. 2079-080 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, 2078.pdf

Pages