FAQs Complain Problems

सूचना :

सुन्दर राक्सिराङ्ग

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

लाल पार्क, राक्सिराङ्ग ५

Read More

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! फारम लिङ्क https://raksirangmun.gov.np/sample-forms
जै घाँस वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!
आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमा निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना(फर्म लिङ्क:https://raksirangmun.gov.np/sample-forms)
आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमा निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
आ.व 2080/081 को लागि नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा आदि) उत्खनन,सङ्कलन एवं बिक्रिको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
कृषि ज्ञानकेन्द्र द्वारा प्रेसित सूचना
बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!
लेखापरीक्षक सिफारीस गरी पठाईिदने सम्बन्धमा ।
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!
सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना !!
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !
एक विद्यालय एक ल्यापटप बिस्तार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!
दलितलाई उच्च शिक्षा सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !
दलितलाई उच्च शिक्षा सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Pages

अध्यक्ष(ChairPerson)

राज कुमार मल्ल(Raj Kumar Malla)

९८५५०७७६०१(+9779855077601)

raksirang.rmc@gmail.com

उपाध्यक्ष(Vice-Chairperson)

बनस्तम थिङ(Banastam Thing)

९८५५०१६८३०(9855016830)

banastamthing@gmail.com

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(Cheif Executive Officer)

देब चन्द्र गर्तौला (Dev Chandra Gartaula)

९८५५०८८८६६(9855088866)

info@raksirangmun.gov.np

गुनासो सुनुवाई अधिकारी

गोविन्द अधिकारी(Govinda Adhakari)

९८५५०७६६४१(9855076641)

adhikarigovinda856@gmail.com

सूचना अधिकारी

रोमन पुडासौनी(Roman Pudasaini)

९८५५०७६६४०(9855076640)

raksirang.rmc@gmail.com

जानकारी (Information)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! फारम लिङ्क https://raksirangmun.gov.np/sample-forms
जै घाँस वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!
आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमा निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना(फर्म लिङ्क:https://raksirangmun.gov.np/sample-forms)
आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमा निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
आ.व 2080/081 को लागि नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा आदि) उत्खनन,सङ्कलन एवं बिक्रिको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
कृषि ज्ञानकेन्द्र द्वारा प्रेसित सूचना
बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना !!!
लेखापरीक्षक सिफारीस गरी पठाईिदने सम्बन्धमा ।
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!
सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना !!
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना !
एक विद्यालय एक ल्यापटप बिस्तार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!
दलितलाई उच्च शिक्षा सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !
दलितलाई उच्च शिक्षा सहयोग अनुदान कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Pages