FAQs Complain Problems

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

सूचना तथा समाचार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाको कार्यक्रमहरु संचालन सम्बन्धमा ।
मतदाता नामावली सङ्कलन सम्बन्धी सूचना ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।
सहकारी व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।
एच.आइ. भी. सङ्क्रमितहरुलाई पोषण भत्तावितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।
आमाबुवा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
बोलपत्रको विवरण संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
MBBS अध्ययन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
आ.व.२०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा आदि) सङ्कलन एवं बिक्रिको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।
सहकारी व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।
एच.आई.भी. संक्रमितहरुलाई पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।
वैदेशिक राेजगार बाेर्डबाट आर्थिक सहायताका लागि स्थानीयतहबाट निवेदन दिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

Pages

जनप्रतिनिधि

राजकुमार मल्ल

अध्यक्ष
९८५५०७७६०१
raksirang.rmc@gmail.com

बनस्तम थिङ

उपाध्यक्ष
९८५५०७७६०२
banastamthing@gmail.com

कार्यालय प्रमुख

देब चन्द्र गर्तौला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५५०८८८६६
dcgartaula@gmail.com

जानकारी

कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाको कार्यक्रमहरु संचालन सम्बन्धमा ।
मतदाता नामावली सङ्कलन सम्बन्धी सूचना ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।
सहकारी व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।
एच.आइ. भी. सङ्क्रमितहरुलाई पोषण भत्तावितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।
आमाबुवा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
बोलपत्रको विवरण संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
MBBS अध्ययन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
आ.व.२०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा आदि) सङ्कलन एवं बिक्रिको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।
सहकारी व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।
एच.आई.भी. संक्रमितहरुलाई पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।
वैदेशिक राेजगार बाेर्डबाट आर्थिक सहायताका लागि स्थानीयतहबाट निवेदन दिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

Pages