FAQs Complain Problems

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

सूचना तथा समाचार

कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा
जानकारी सम्बन्धमा
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ९ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
सेवा प्रावह सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको सूचना ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ८ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ७ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ६ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ५ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ४ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ३ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार २ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
मनसुनजन्य विपदको सम्बन्धमा राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको अनुरोध।
मनसुनजन्य विपद् सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको अनुरोध।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार १ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण

Pages

जनप्रतिनिधि

राजकुमार मल्ल

अध्यक्ष
९८५५०७७६०१
raksirang.rmc@gmail.com

बनस्तम थिङ

उपाध्यक्ष
९८५५०७७६०२
banastamthing@gmail.com

कार्यालय प्रमुख

देब चन्द्र गर्तौला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५५०८८८६६
dcgartaula@gmail.com

जानकारी

कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा
जानकारी सम्बन्धमा
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ९ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
सेवा प्रावह सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको सूचना ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ८ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ७ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ६ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ५ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ४ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार ३ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार २ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
मनसुनजन्य विपदको सम्बन्धमा राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको अनुरोध।
मनसुनजन्य विपद् सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको अनुरोध।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ असार १ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण

Pages