FAQs Complain Problems

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

सूचना तथा समाचार

कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश (२०७८-०४-०६) ।
आ.व.२०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा।
कोरोना खोप सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।
पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा।
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी थप आदेश।
आ.व.२०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
सेवा सुविधा रोक्का एवं निलम्बन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages

जनप्रतिनिधि

राजकुमार मल्ल

अध्यक्ष
९८५५०७७६०१
raksirang.rmc@gmail.com

बनस्तम थिङ

उपाध्यक्ष
९८५५०७७६०२
banastamthing@gmail.com

कार्यालय प्रमुख

देब चन्द्र गर्तौला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५५०८८८६६
dcgartaula@gmail.com

जानकारी

कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा।
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा।
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश (२०७८-०४-०६) ।
आ.व.२०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा।
कोरोना खोप सम्बन्धमा
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।
पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा।
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी थप आदेश।
आ.व.२०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
सेवा सुविधा रोक्का एवं निलम्बन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
विज्ञापन रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages