FAQs Complain Problems

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

सूचना तथा समाचार

कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ ३१ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द हुने सम्बन्धमा।
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ ३० गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २९ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २८ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २७ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कार्यक्रम विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
राक्सिराङ्ग गाउँसभाका सदस्यहरुलाई राक्सिराङ्ग गाउँसभाको दशौँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २६ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
चमेना गृह सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
अनुदानमा फलफूलको विरुवा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २५ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सन्चालन हुने सम्बन्धी सूचना। सहभागिताको लागि अनुरोध छ।

Pages

जनप्रतिनिधि

राजकुमार मल्ल

अध्यक्ष
९८५५०७७६०१
raksirang.rmc@gmail.com

बनस्तम थिङ

उपाध्यक्ष
९८५५०७७६०२
banastamthing@gmail.com

कार्यालय प्रमुख

देब चन्द्र गर्तौला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५५०८८८६६
dcgartaula@gmail.com

जानकारी

कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ ३१ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द हुने सम्बन्धमा।
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ ३० गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २९ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २८ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २७ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
कार्यक्रम विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
राक्सिराङ्ग गाउँसभाका सदस्यहरुलाई राक्सिराङ्ग गाउँसभाको दशौँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २६ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण
चमेना गृह सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
अनुदानमा फलफूलको विरुवा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।
कोभिड-१९ संक्रमण (दोस्रो लहर) को २०७८ जेठ २५ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम सन्चालन हुने सम्बन्धी सूचना। सहभागिताको लागि अनुरोध छ।

Pages