FAQs Complain Problems

सूचना :

सुन्दर राक्सिराङ्ग

Read More

चेपाङ जातिले न्वागी पर्व मनाउँदै

Read More

राक्सिराङ्ग ६ सिलिंगेबाट देखिने दृश्य

Read More

मनमोहक दृश्य, राक्सिराङ्ग ८

Read More

लाल पार्क, राक्सिराङ्ग ५

Read More

सूचना तथा समाचार

जनजाती लक्षित होमस्टे सञ्चालन अनुदान सहायता कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धी सूचना
MCA नेपाल द्वारा सञ्‍चालीत रातोमाटे (नुवाकोट)- हेटौंडा ४०० KV विद्युत प्रसारण लाईन अन्तरगतको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।
गाउँपालिकामा दर्ता/नविकरण नभएका टोल विकास संस्थाहरु यथाशीघ्र दर्ता/नविकरण गराउने सम्बन्धी सूचना।
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना।
अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय/शिक्षालयमा कक्षा ११ वा सो सरहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना।
उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना।
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा।
मल वितरण सम्बन्धमा।
सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
गृह मन्त्रालय द्वारा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना।
आधारभूत तह(कक्षा-८) उत्तीर्ण परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

Pages

अध्यक्ष(ChairPerson)

राज कुमार मल्ल(Raj Kumar Malla)

९८५५०७७६०१(+9779855077601)

raksirang.rmc@gmail.com

उपाध्यक्ष(Vice-Chairperson)

बनस्तम थिङ(Banastam Thing)

९८५५०१६८३०(9855016830)

banastamthing@gmail.com

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(Cheif Executive Officer)

देब चन्द्र गर्तौला (Dev Chandra Gartaula)

९८५५०८८८६६(9855088866)

info@raksirangmun.gov.np

गुनासो सुनुवाई अधिकारी

गोविन्द अधिकारी(Govinda Adhakari)

९८५५०७६६४१(9855076641)

adhikarigovinda856@gmail.com

सूचना अधिकारी

रोमन पुडासौनी(Roman Pudasaini)

९८५५०७६६४०(9855076640)

raksirang.rmc@gmail.com

जानकारी (Information)

आ.व.२०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा आदि) उत्खनन तथा सङ्कलन एवं बिक्रिको ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
आ.व.२०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा आदि) उत्खनन तथा सङ्कलन एवं बिक्रिको ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।
बोलपत्रको विवरण संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ।
आ.व.२०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा आदि) सङ्कलन एवं बिक्रिको ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।
यस कार्यालयद्वारा आह्वान ठेक्का नं. ROAD/NCB/RAK-3/78/79, ROAD/NCB/RAK-4/78/79 र ROAD/NCB/RAK-5/78/79 को सम्बन्धमा निम्न सूचना बमोजिम नै हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना।

Pages

जनजाती लक्षित होमस्टे सञ्चालन अनुदान सहायता कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धी सूचना
MCA नेपाल द्वारा सञ्‍चालीत रातोमाटे (नुवाकोट)- हेटौंडा ४०० KV विद्युत प्रसारण लाईन अन्तरगतको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।
गाउँपालिकामा दर्ता/नविकरण नभएका टोल विकास संस्थाहरु यथाशीघ्र दर्ता/नविकरण गराउने सम्बन्धी सूचना।
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना।
अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय/शिक्षालयमा कक्षा ११ वा सो सरहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना।
उच्च शिक्षामा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना।
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा।
मल वितरण सम्बन्धमा।
सार्वजनिक सुनुवाई हुने सम्बन्धी सूचना।
ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
गृह मन्त्रालय द्वारा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना।
आधारभूत तह(कक्षा-८) उत्तीर्ण परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

Pages

नाम दस्तावेज
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आ.व. 2079-080 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, 2078.pdf
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ PDF icon बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, 2078.pdf
भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन निर्माण अनुमति तथा नक्सा पास सम्बन्धि कार्यविधि 2078 PDF icon भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन निर्माण अनुमति तथा नक्सा पास सम्बन्धि कार्यविधि 2078.pdf

Pages